1. Foro Sozialaren 12 gomendioak

Foro Sozialaren 12 gomendioak azaltzen dituen dokumentua (2013ko maiatza)