1. Foro Soziala: gomendioen aurkezpena

Iruñean, 2013ko ekainaren 7an
Bilbon, 2013ko ekainaren 8an